Daniel Hannus, SDP

Olen Daniel Hannus, 43 v pääluottamusmies Loviisasta. Olen kunnanvaltuutettu sekä Teollisuusliiton valtuuston jäsen. Olen nuoruuteni asunut ja käynyt koulut Porvoossa ylioppilaaksi asti 1996. Perheeni olen perustanut Loviisassa jossa myös nykyään asun. Käyn töissä sekä olen pääluottamusmies Viessmannilla (ent. Norpe) Porvoossa. Kuntapolitiikkaan lähdin mukaan 2017 jolloin minut valittiin Loviisan valtuustoon sekä myös sivistyslautakuntaan.

Minä haluan parantaa tavallisten suomalaisten elämänlaatua. Haluan kehittää meidän hyvinvointiyhteiskuntaa niin, että se palvelee kaikkia kansalaisia eikä jätä ketään ulkopuolelle. Haluan että kaikki tärkeät ja valtiolle strategisesti merkittävät toiminnot pysyy valtion käsissä, yksityistämiselle pitää laittaa stoppi. Lapsiin ja nuoriin pitää panostaa, työntekijöitä pitää kuulla ja kuunnella, pienyrittäjille pitää tarjota tukea, eläkeläisiä pitää kohdella arvokkaasti ja koulutukseen pitää lisätä resursseja.

Lasten ja nuorten mielenterveyteen kannattaa panostaa. Lapsilla pitää olla mahdollisuus hyviin palveluihin kuten päiväkoti, varhaiskasvatus ja koulut aina aikuisikään asti riippumatta siitä minkälaiseen kotiin tai ympäristöön on syntynyt. Myös harrastusmahdollisuudet pitää olla tarjolla kaikille halukkaille ympäri maan, toisen asteen koulutus tulee olla maksutonta, koulutusmahdollisuudet eivät saa perustua vanhempien varallisuuteen. Perhevapaauudistus tulisi toteuttaa, jotta perheille olisi enemmän aikaa yhdessä.

Haluan parantaa työntekijöiden asemaa siten, että heidän ääni kuuluisi myös päätöksenteossa ja että he pääsisivät mukaan vaikuttamaan työelämää koskeviin kysymyksiin. Työntekijöillä tulee aina olla sellainen palkka että tulevat sillä toimeen. Työelämän nykytahti ja stressi aiheuttaa paljon sairautta ja pahoinvointia, joten työntekijöillä tulisi myös olla mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana parantamassa työhyvinvointia. Työpaikoilla pitäsi aina pääluottamusmies olla mukana johtoryhmässä tai hallituksessa, jotta tiedonsaanti ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat reaaliaikaiset ja reilulla tasolla. Näin olisi sitten paremmat edellytykset lähteä tekemään paikallisia sopimuksia työpaikoilla, joista hyötyisivät molemmat osapuolet.

Haluan auttaa pienyrittäjiä niin että heille olisi tarjolla lakipalveluja ja asiantuntijaneuvontaa jotta he selviytyisi paremmin byrokratiaviidakossa, lisäksi pitäisi tarjota pienyrittäjille palkkatukea kun palkkaavat ensimmäisiä työntekijöitään. Haluan että yhteistyö yrittäjien ja työntekijöiden välillä parantuu, kumpikin hyötyy siitä että molemmilla menee hyvin. Yrittäjien tuotteita sekä palveluita menee paremmin kaupaksi kun tavallisilla kansalaisilla on varaa niitä ostaa, joten ostovoiman parantaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Tavalliset ihmiset pääsevät toivon mukaan joskus eläkkeelle, ja silloin he tarvitsevat elämänlaatua ylläpitääkseen hyviä terveyspalveluita jotka tulee olla lähellä ja helposti saatavilla kaikille varallisuudesta riippumatta. Eläkeläiset tarvitsevat myös tuloja jotka tulee riittää toimeentuloon niin, että ei tarvitse valita lääkkeen ja ruoan välillä, joten ensimmäiseksi pitäisi purkaa indeksijäädytykset, sitten pitäisi myös lähteä nostamaan kaikkein pienimmät eläkkeet ylös niin ettei tarvitsisi nöyryyttää eläkkeelle asti päässeitä ihmisiä köyhyyden kurjuudella.

Meidän hyvinvointivaltiomme tarvitsee jatkuvasti uusia innovaatioita, jotta voimme pysyä laadun sekä kehityksen huipulla ja voimme kilpailla markkinoilla muiden maiden kanssa. Emme halua lähteä hintakilpailuun halpatyömaiden kanssa, vaan haluamme olla niin hyviä sekä laadussa että jalostusarvossa ettei meidän tarvitsekaan olla halvin, parhaalla on aina kysyntää! Siksi voi sanoa että koko meidän hyvinvointivaltion tulevaisuuden pelastamiseksi tarvitaan panostuksia koulutukseen.

Toimivan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvitaan laaja veropohja. En kuitenkaan halua lisätä köyhien ja tavallisten ihmisten verotaakkaa. Valtiolle olisi saatavissa tuloja jos alettaisiin tukkia kaikkia porsaanreikiä jotka suuryritykset ja superrikkaat hyödyntävät tänä päivänä välttääkseen veronmaksua Suomeen. Osinko- sekä varallisuusverotusta tulisi korottaa ja lakeja pitäisi korjata ja säätää niin ettei aggressiviselle veronsuunnittelulle enää olisi sijaa. Hallintarekisterit, vakuuskuoret ja tasevapautussäännöt, jotka jopa helpottaa verojen välttelyn tulisi poistaa, ei ole oikein että rikkaille on eri säännöt kuin muilla.