Daniel Hannus, SDP

Jag är Daniel Hannus, 43 år huvudförtroendeman i Borgå,  medlem i både Lovisa fullmäktige och Industrifacket fullmäktige. Jag har växt upp och gått i skola i Borgå, där jag skrev studenten 1996. Jag har sen grundat min familj i Lovisa, där vi nu också bor. Jag jobbar i Borgå på Viessmann (f.d. Norpe) som huvudförtroendeman.

Jag vill förbättra de vanliga mänskornas livskvalitet. Jag vill utveckla vårt välfärdssamhälle så att det betjänar alla, ingen lämnas utanför. Jag vill hålla alla viktiga och strategiskt betydande funktioner i statens händer, privatiseringen bör stoppas. Man bör satsa på barn och ungdom, arbetarna skall bli hörda, småföretagare skall stödas, pensionärer bör behandlas på ett värdigt sätt och till utbildningen skall riktas mera resurser.

Barn och ungdomars mentala hälsa bör skötas om. Barnen behöver tillgång till väl fungerande tjänster såsom dagvård, småbarnsfostran samt skolor ända fram till vuxenlivet oberoende till hurudant hem eller miljö de råkat födas till. Det bör också finnas möjligheter till fritidsaktiviteter och andra stadiets utbildning bör vara avgiftsfri så att alla kan delta oberoende föräldrarnas förmögenhet. Barnfamiljer bör stödas, familjeledighetsreformen bör genomföras så att familjerna får bättre möjligheter till gemensam fritid tillsammans.

Jag vill förbättra arbetarnas ställning så, att deras röst görs hörd även i beslutsfattandet och att de kan påverka i frågor angående deras arbetsliv. Alla borde ha en sådan lön, att den räcker till att leva med. Dagens arbetstakt och stress orsakar en hel del illamående och sjukdom, så därför borde arbetarna också kunna vara med och påverka eller förbättra arbetsvälfärden. På arbetsplatserna borde huvudförtroendemannen tas med i styrelsen eller ledargruppen, då vore tillgängligheten till information i realtid samt påverkningsmöjligheterna rättvisa. På så sätt vore förutsättnigarna bättre att förhandla fram lokala avtal, vilka kunde gynna bägge parter.

Jag vill stöda småföretagare genom att bjuda dem tjänster samt expertis att klara sig genom byrokratidjungeln, dessutom borde anställningsstöd finnas tillgängliga då de anställer sina första arbetare. Jag vill att samarbetet mellan företagare och arbetare förbättras, det är till allas fördel att båda frodas och mår bra. Företagarna får sina produkter och tjänster bättre till salu, då vanliga medborgare har råd att köpa dem, därför är det så viktigt för hela nationalekonomin att ta hand om att köpkraften förbättras.

Vanliga mänskor blir hoppeligen i något skede pensionärer. För att kunna leva och upprätthålla en god livskvalitet behöver pensionärer goda hälso- och sjukvårdstjänster som är nära och lätt tillgängliga för alla, oberoende förmögenhet. Pensionärerna behöver också tillräckliga inkomster så att de kan leva utan att behöva välja mellan mat och medicin, därför bör man upphäva frysningen av pensionsindexet. Man bör även gå in för att höja de allra lägsta pensionerna så att ingen människa behöver förnedras med fattigdomens misär på sina ålderdomsdagar.

Vårt välfärdssamhälle behöver ständigt nya innovationer, så att vi kan hållas på toppen av utvecklingen och kan vara kan konkurrera med andra länder, därför behöver vi satsa på kunnandet och utbildningen. Vi vill inte tävla i priser med låglöneländer, utan vi vill vara så pass mycket bättre i kvalitet och förädling att vi inte behöver vara billigast, det finns alltid efterfrågan för den bästa! Därför är satsingar på utbildningen en livsviktig sak för hela framtiden för vårt välfärdssamhälle.

För att välfärdssamhället skall kunna upprätthållas behövs det en bred skatteintäktbas. Jag vill ändå inte höja vanliga mänskors skattebörda. Staten kunde få in flera miljarder mera i skatt om man gick in för att täcka alla kryphål och undantagsregler i lagen, vilka i dagens läge tilllåter och även underlättar skattefusk och undvikande av skatt. Dividender och förmögenhet borde skattas i högre grad. Det är inte rätt att det finns regler och lagar som hjälper storföretag och rika att hålla på med aggressiv skatteplanering, man borde skrota alla förvaltningsregister, säkerhetsskal och balansfrigörelseregler som möjliggör sådan för staten skadelig verksamhet.