Kategorier
Blog

Uppskatta din arbetare!

Ett stort problem inom arbetslivet är idag att många företag inte respekterar och därmed inte heller uppskattar sina arbetare. I såna här företag lider man ofta av förtroendebrist och det går inte att förhandla om saker. En dylik situation leder oftast till att atmosfären på arbetsplatsen blir dålig och både arbetare samt arbetsgivare mår dåligt.

I ett sådant företag, där avtalandet inte lyckas, försöker man ofta tvinga arbetare att lyda genom varningar och hot. Man hotar med att till exempel flytta produktionen utomlands eller att avskeda folk om inte arbetarna går med på försämrade arbetsvilkor. Situationen är inte hälsosam för någon och jag vågar nog påstå att inte produktiviteten kan vara växande, utan tvärtom går det nog i långa loppet så att sjukfrånvaron ökar och produktiviteten sjunker.

Jag har märkt att antalet företag som inte uppskattar sina arbetare har ökat på sistone. Detta vill jag skylla på landets nuvarande regering. Sipilä har med sina kumpaner på alla tänkbara sätt anfallit förutom de svagaste i samhället, även arbetarna. De tvingade fram konkurrenskraftsavtalet(Kiky) med hot om tvångslagar, vilka skulle ha innehållit försämringar samt nedskärningar för både arbetslösa, studerande, pensionärer och arbetare. Som vi nu alla vet slöts Kiky-avtalet, men oavsett sina löften har regeringen ändå kommit fram med nya nedskärnigar och försämringar. De har inte hållit sitt ord, vi har fått bl.a. aktiveringsmodellen som, trots sitt fina namn, tycks bara vara en nedskärningsautomat. Nu håller de på att förbereda en lag som skall göra avskedandet lättare, även detta bryter mot löftet givet i samband med konkurrenskraftsavtalet.

 Samtidigt har de välat avancera det ”lokala avtalandet”, som för många låter som en bra sak, men som i verkligheten inte alls är något avtalande utan går ut på att ensidigt låta varje arbetsgivare bestämma hurudana arbetsvilkor de vill följa.

Deras mål tycks vara att gå tillbaka hundra år i tiden och ta i kraft herraväldet, då behövde man inte förhandla med arbetarna om någonting. Det finns inte ett dust av respekt för arbetarna i regeringens agerande och detta mönster tycks ha setts som ett gott exempel i många företag.

Lyckligtvis går inte alla företag i samma riktning. Det finns många företag som verkligen uppskattar sina arbetare och behandlar dem med värdighet. I dessa företag, där det råder ömsesidig respekt samt förtroende för varandra, lyckas det att binda lokala avtal som gynnar bägge parter. Mänskorna som jobbar där är nöjda, man kan komma överens om det mesta och produktiviteten där är oftast på uppgång.

Sist och slutligen är det nog ändå så att arbetaren vill göra sitt jobb väl.  Hen vill bli uppskattad och vill vara stolt över sitt arbete. Arbetaren är nöjd och mår bra då hen behandlas väl och får en skälig lön. En sådan arbetare har mindre sjukfrånvaror och garanterat en högre produktivitet än en arbetare som mår dåligt. Så mitt budskap i all sin korthet lyder:

Uppkatta din arbetare, det lönar sig!

Daniel Hannus, huvudförtroendeman, Lovisa fullmäktigeledamot och Industrifackets fullmäktigeledamot.

Ett svar på ”Uppskatta din arbetare!”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *