Mera Kunnande, mindre Kiky!

Man vill bättra på Finlands konkurrenskraft internationellt. Vad tror du fungerar bättre, kunnande eller kiky? Vore det bättre att satsa på utbildning och kunnande, eller borde man tvinga arbetarna att göra längre dagar utan tilläggsersättning? Vi har fått nog av kiky-eländet, man kommer inte långt med diktat och tvång. Kiky sades vara Finlands räddare genom … Read more

Mål inför valet: Kikys avskaffning

Då man på våren 2016 slöt Konkurrenskraftsavtalet(Kiky), gjordes det under en hård pressning. Sipilä hotade med tvångslagar, där bland annat arbetstiden skulle förlängas med hundra timmar. En stor krismedvethet trugades åt folket, Sipilä motiverade försämringarna som den enda möjligheten, alla skulle gör sin andel och för arbetarna betydde det förlängd arbetstid utan att ändra på … Read more

Arbetsmarknaden förnyas bäst genom samarbete

Finland har internationellt varit känd som en nation som både kan och vill göra samarbete. Vi respekterar våra avtal och håller fast vid givna löften. Likaså har vi också internt förnyat våra arbetsmarknadsregler i en bred konsensus, där arbetsgivare, arbetstagare och regeringen tillsammans kommit överens om hurudan fungerande arbetsmarknadslagstiftning vi bör ha. Alla parter har … Read more

Varför godkänner jag inte Sipiläs aktiveringsmodeller?

Jag är en arbetare och jag representerar arbetare på min arbetsplats som huvudförtroendeman och ställer mig mycket kritiskt till denna regerings lagförslag för att de oftast gynnar endast de få och de utvalda och ofta har en gemensam nämnare: att försvaga arbetarnas position. Även arbetslösa, studerande, sjuka och pensionärer har fått erfara grymma nedskärningar samtidigt … Read more

Uppskatta din arbetare!

Ett stort problem inom arbetslivet är idag att många företag inte respekterar och därmed inte heller uppskattar sina arbetare. I såna här företag lider man ofta av förtroendebrist och det går inte att förhandla om saker. En dylik situation leder oftast till att atmosfären på arbetsplatsen blir dålig och både arbetare samt arbetsgivare mår dåligt. … Read more

%d bloggare gillar detta: