Händelsekalendern

När__________ Vad_____________________________________________ Var

1.4.2019 17.00-19.00 Valpanel ……………………………………………..Biblioteket, Borgå

2.4.2019 18.00-19.00 Valkaffe & Bulla …………………………….Kullbyvägen 2, Forsby

3.4.2019 10.00-11.00 Kom o träffa mig! ………………….K-market parkering, Forsby

3.4.2019 12.40-13.30 Valpanel …………………………………………….Gymnasiet, Lovisa

3.4.2019 15.00-16.00 Kom o träffa mig! ………………..K-market parkering, Forsby

3.4.2019 18.00-20.00 Valpanel ……………………………………Filadelfia kyrkan, Borgå

4.4.2019 18.00-20.00 Närståendevårdarnas valkväll …………..Wsoy-huset, Borgå

5.4.2019 16.00-18.00 Valkaffe & Bulla ………………………………Gulfbaren, Svenskby

6.4.2019 9.00-14.00 Valtältet …………………………………………..Vårmarknad, Lovisa

7.4.2019 11.00-14.00 Grillkorv & valsnack ……………..K-market parkering, Forsby

9.4.2019 13.30-14.30 Valkaffe med Joona Räsänen …………………Galleria, Lovisa

11.4.2019 10.00-11.00 Valkaffe med Antti Lindtman ………………….Galleria, Lovisa

13.4.2019 9.00-12.00 Valkampanj ………………………………………………………….Borgå

13.4.2019 13.00-17.00 Valkampanj ………………………………………………………..Lovisa

14.4.2019 ………………… VALDAGEN, GÅ OCH RÖSTA!!!!